+90 549 654 72 54 +90 549 654 72 54 kitap@matbumedya.com
Şiir Kitabı Çıkarmak-Şiir Kitabı Bastırmak-Şiir KitabıYayımlamak
ARA
SEPETİM
KİTAPLARIMIZYAZARLARIMIZBAŞVURU YAPYARDIM KONULARIÜYE GİRİŞİİLETİŞİM

Serbest şiir

Serbest şiir

Serbest şiir, ölçü veya nazım biçimlerine uyulmadan yazılmış şiir türüdür. Eski şiirde vezin, kafiye ve nazım biçiminin zaruretiyle şiirde pek çok gereksiz kelime kullanılmıştır. Serbest şiirde bu tür bir durum söz konusu olmamakla birlikte, şiirde ahenksizlik zaafına düşülmüştür. Bu bakımdan serbest şiirde pek az şair, mısralarda iç ahengi oluşturabilme başarısını gösterebilmiştir.

Bu tür şiirde ölçü olmadığı için durak da yoktur. Böylece şair, istediği yerde diğer dizeye geçebilir. Edebiyatımızda Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim serbest şiirin temelini atmışlardır. Daha sonra 1940`lı yıllarla birlikte yaygınlaşarak Nazım Hikmet, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Cahit Külebi, Garipçiler bu tarz şiiri uygulamışlardır. Bugün çağdaş Türk şiirinde hemen hemen tamamen serbest şiir tarzı hâkimdir.

---

 

En Çok Tercih Edilen YayıneviEn Çok Dosya Gönderilen Yayınevi
0%