+90 549 654 72 54 +90 549 654 72 54 kitap@matbumedya.com
Şiir Kitabı Çıkarmak-Şiir Kitabı Bastırmak-Şiir KitabıYayımlamak
ARA
SEPETİM
KİTAPLARIMIZYAZARLARIMIZBAŞVURU YAPYARDIM KONULARIÜYE GİRİŞİİLETİŞİM

Şiirde ölçü

Şiirde ölçü

Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan ölçüye hece ölçüsü denir. Hece ölçüsünün iki önemli özelliği vardır. Bunlardan biri dizelerdeki hece sayısı, diğeri ise duraktır. Hece vezninde, dizelerde hece sayısı eşit olmalıdır. Divan şiiri döneminde aruz vezninin kullanılmasıyla birlikte, hece vezni Halk edebiyatı alanında yaşamaya devam etmiştir. Özellikle Millî edebiyatla birlikte hece ölçüsü edebiyatımızda yeniden kullanılır olmuştur.

Uzun yıllar şairlerimiz tarafından kullanılan aruz vezni ise Arapçada hecelerin ses değerine göre oluşturulan bir ölçüdür. Aruzda heceler uzun, kısa veya kapalı, açık olarak adlandırılır. Böylece ölçü, mısradaki hece sayılarına göre değil, ses değerlerine göre oluşturulur. Aruz, çağdaş şiirde pek az şair tarafından kullanılmaktadır.

 

En Çok Tercih Edilen YayıneviEn Çok Dosya Gönderilen Yayınevi
0%