+90 549 654 72 54 +90 549 654 72 54 kitap@matbumedya.com
Şiir Kitabı Çıkarmak-Şiir Kitabı Bastırmak-Şiir KitabıYayımlamak
ARA
SEPETİM
KİTAPLARIMIZYAZARLARIMIZBAŞVURU YAPYARDIM KONULARIÜYE GİRİŞİİLETİŞİM
Sıkça Sorulan Sorular
SIKÇA SORULAN SORULAR

Sözleşme örneğinizi görebilir miyim?

KİTAP BASIM-YAYIN-DAĞITIM SÖZLEŞMESİ

 

1.Taraflar ve Sözleşmenin Konusu

1.1. Hizmeti Alan (Şair): {adsoyad}

1.2. Hizmeti Veren (Yayınevi): Şiir Antoloji Yayınları, Kültür Bakanlığı Yayıncı Sertifika No: 28740

1.3. Sözleşmenin Konusu:  İşbu sözleşme telif hakkı şaire ait veya telif hakları şairr tarafından yasal olarak alınmış olan eserin Şiir Antoloji Yayınları tarafından basım, satış, dağıtım ve ödeme esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. “Eser” kelimesiyle, yayınlanmamış, yayınlanması planlanan ve/veya yayınlanmış olan dosya kastedilmektedir. Sözleşmede "Eser" olarak anılacaktır.

Bu sözleşmede belirlenen maliyet, eserin baskıya kadar olan hazırlık aşaması için belirlenen maliyettir. Yayınevi tüm baskıları ücretsiz olarak yapmayı ve sürecin hiçbir aşamasında hiçbir sebeple şairden ek ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.

 

2. Baskı Öncesi İşlemler

2.1. Sözleşme Aşaması; Yayınevi iş bu metindeki sözleşmeyi şaire sunmuştur. Şair kendisine yayınevi tarafından kaşeli ve imzalı gönderilen iki kopya sözleşmeden birini kendine saklar; öteki kopyasının her sayfasını imzalayarak Yayınevinin bu sözleşmenin 7.5. Maddesinde belirtilen firma adresine  gönderir.

2.2. Maliyet Aşaması: Şair, sözleşmenin imzalanmasıyla tespit edilen maliyeti sistem üzerinden kredi kartı ile veya Yayınevinin bu sözleşmenin 7.5. Maddesinde belirttiği banka hesabına gönderir.

2.3. ISBN ve Bandrol Aşaması: Yayınevi, Kültür Bakanlığına şairin kaydını yaparak esere ait ISBN numarasını alır kitabın arka kapağında bu numarayı yayınlar. Akabinde basılan her kitabın arka kapağında YAYFED (Yayıncılar Federasyonu) tarafından verilen eşsiz seri numarasına sahip bir bandrol olmasını sağlar.

2.4. Editöryel Aşama: Yayınevi editörleri vasıtasıyla Eseri imla kuralları ve yazım hataları yönünden ayrıntılı olarak inceler ve düzeltmeler yapar. Editasyon yapılan dosyayı elektronik ortamda şaire sunarak onayını alır ve mizanpaj çalışmasına geçilir. Editasyon ve son okuma revize talebi şair tarafından azami iki defa istenebilir.

2.5. Mizanpaj Aşaması: Yayınevi, mizanpaj çalışması yapılan dosyayı elektronik ortamda şaire sunarak onayını alır ve kapak çalışmasına geçilir. Mizanpaj revize talebi şair tarafından azami iki defa istenebilir.

2.6. Kapak Aşaması: Yayınevi, kapak çalışması yapılan dosyayı elektronik ortamda şaire sunarak onayını alır ve baskı aşamasına geçilir. Kapak çalışması revize talebi şair tarafından azami iki defa istenebilir.

2.7. Baskı Aşaması: Yayınevi, bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen özellikler ile baskının yapılmasını sağlar.

2.8. Baskı Süresi ve Adedi: Yayınevi; şairin ödemeyi tamamlayıp, basım için esere onay verdiği günden itibaren en geç 45 iş günü içerisinde eserin basılmasını sağlar. Baskı sayısı ilk baskı için beş yüz âdete kadar gerçekleştirilir. Yayınevi baskı izni aldığı kadar sayıdaki kitabı (ilk baskı için beş yüz adet izin alınır) bir defada hepsini veya belirlediği adetlerde basma hakkına sahiptir.  

2.9. İlk Baskıdan Sonraki Baskılar: Yayınevi, ilk beş yüz adet baskıdan sonraki her baskıda bandrol alımı için şairden imzalı Mali Hakların Devri Sözleşmesi alır. Böylece yayınevi, her bandrol alımından şairin izni ile bilgi sahibi olmasını sağlar, alınan resmi bandrol evraklarını şaire sunar. Şairden habersiz kitap basımı yapmaz.

 

3. Baskı Sonrası İşlemler

3.1. Resmi Yükümlülükler: Yayınevi yasal yükümlülük gereği ilk baskısı yapılan her eserden altı adedini Derleme Müdürlüğüne ve  altı adedini de yine yasal yükümlülük gereği matbaaya teslim eder. İki adedini ise Yayınevi arşivinde tutar.

3.2. Tanıtım ve Satış: Yayınevi anlaşmalı olduğu dağıtım firmalarına eserin satışta ve stoklarda olduğunu bildirir ve tanıtım bülteni gönderir. Yayınevi dağıtım ve satış firmalarının/web sitelerinin aksaklıklarından dolayı sorumlu tutulamaz.

3.3. Şair Paneli: Yayınevi, şairin eser satışlarını takip edebilmesi için yayınevinin  internet sitesindeki panelden kullanıcı adı ve şifre tayin eder. Yayınevi panelde sunulan bilgilerin fatura bilgileri ve depodaki eser sayısı ile birebir doğru olduğunu garanti etmektedir. Yayınevi şairin talep etmesi üzerine gerek kesilen faturaların tamamını gerekse depodaki eserlerin sayımını şairin kontrol etmesine imkân tanımak zorundadır.

3.4. Telif Ödemesi: Yayınevi, eser satışı beş yüz adedi geçtikten sonraki her bir satış için esere kestiği fatura tutarından katma değer vergisi düşülerek şaire bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen oranda telif ödemesi yapar. Telif ödemesi her bin adet satıştan sonra toplu şekilde ve Türk Lirası üzerinden nakit olarak şairin bu sözleşmede beyan ettiği hesap numarasına ödenir.

 

4. Diğer Hususlar

4.1. Şairin Kendi Kitabını Satın Alması: Yayınevi, şairin kendi kitabını satın alması talebinde etiket fiyatı üzerinden bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen ıskontoyu yapmayı kabul eder.

4.2. Baskı Süresi ve Çeşidi:  Bu sözleşmede belirtilen tarih itibariyle bir yıl içerisinde beş yüz adet satışa ulaşan kitaplar için yayınevi şaire ömür boyu kitabını ücretsiz basmayı ve yine bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen oranda telif ödemeyi garanti eder. 

4.3. Şairin Sözleşmeyi Feshetme Hakkı: Şair, bu sözleşmeyi istediği anda feshederek eserin tüm telifini kendinde saklı tutar. Şair sözleşmeyi beş yüz adet eserin satışından sonra feshedecek olursa Yayınevi beş yüz adetten sonra satılan her eser için bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen telif ücretini yine bu sözleşmenin 3.4. Maddesine uygun olarak ödemek mecburiyetindedir. Şair sözleşmeyi bin adet eserin satışından önce feshedecek olursa yayınevi bin adede kadar basım-yayın-dağıtım hakkını kullanır fakat bundan sonra yeni baskıya giremez, şaire herhangi bir ödeme yapmaz. Şair sözleşmeyi baskıdan önceki işlemler esnasında feshedecek olursa yayınevi çalışmayı durdurur, baskıya girmez; o ana kadar şair tarafından yapılan ödemeler o ana kadar yapılan çalışmaların bedeli olarak faturalandırılır ve şaire iade edilmez.

4.4. Yayınevinin  Sözleşmeyi Feshetme Hakkı: Eserin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir  yıl içerisinde toplam satış rakamının beş yüz âdeti geçmemesi durumunda Yayınevi bu sözleşmeyi, yine bu sözleşmenin 4.2.  ve 4.3.  maddelerinde belirtilen esasları uygulayarak  fesheder. Yayınevi iş bu sözleşmeyi, sözleşme tarihinden itibaren bir  yıl içerisinde tek taraflı feshetme durumunda şaire yaptığı tüm ödemeleri iade eder.

4.5. Etiket Fiyatı: Eser etiket fiyatı sayfa sayısına göre yayınevi tarafından belirlenir.

 

5.Şair Yükümlülükleri

5.1. Şair, yayınevine gönderdiği eserin ve eser içerisinde, kapağında kullanılan her türlü içeriğin gerçek sahibi olduğunu ya da yasal mülkiyet haklarını elinde bulundurduğunu kabul etmektedir.

5.2. Şair, yayınevine eserin içerisinde üçüncü şahısların kişilik haklarını zedeleyici suç unsuru içeren içeriğin yer almadığını ve eserin yasal sorumluluğunun kendisine ait olduğunu taahhüt etmektedir. Eserin içeriği ile ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda tüm hukuki sorumluluk şaire aittir.

5.4. Şair onay verdiği editasyon, mizanpaj ve kapak tasarım çalışmalarında baskıdan sonra fark edilebilecek hukuki ve teknik hatalar şair sorumluluğundadır.

5.3. Şair sözleşmede belirtilen tüm hususları eksiksiz kabul etmektedir. 

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

6.1. Şairin bu sözleşmede beyan ettiği ve yayınevinin e-posta ve internet site adreslerindeki yazışmalar sözleşmede belirtilen hizmetlerin verilmesinde esas kabul edilecektir.

6.2. Sözleşmede tarafların beyan ettiği iletişim bilgileri dikkate alınacaktır. Taraflar değişiklikleri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

6.3. İletişim eksikliği veya aksaklığına sebep vermemek maksadıyla yalnızca bu sözleşmede beyan edilen e-posta adresleri üzerinden yazılı yapılan iletişim geçerli sayılacaktır. (Telefon görüşmesi, sms, whatsapp veya diğer uygulamalardan yapılacak iletişim hukuken geçersiz sayılacağından tüm iletişimin e-posta üzerinden yapılması önem arz etmektedir.)

6.4. İşbu sözleşmedeki hususlardan doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul ve Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

7. Hizmet Detayları 

   

7.1. Şairin Kişisel Bilgileri

   
 

     

Adı, Soyadı

:

{adsoyad}

   

T.C. Kimlik Numarası

:

{tc}

   

Doğum Tarihi

:

{dogum_tarihi}

   

Telefon Numarası

:

{telefon}

   

E-posta Adresi

:

{email}

   

Banka Adı

:

{bank_adi}

   

Banka Hesap Adı 

:

{bank_hesap_ismi}

   

IBAN Numarası 

:

{bank_iban}

   

İkametgâh Adresi

:

{adress}

         
   

7.2. Eserin Teknik Detayları

   
   

Eserin Adı

:

{hizmetadi}

   

Eser Alt Başlık

:

{kitap_alt_baslik}

   

Şair Mahlası

:

{mahlas}

   

Eser Boyutu

:

{kitap_en_boy}

   

İç Kâğıt Türü

:

{icsayfa_kagit_turu}

   

İç Kâğıt Gramajı

:

{icsayfa_kagit_gramaj}

   

İç Kâğıt Renk

:

{icsayfa_rengi}

   

Kapak Kâğıt Türü

:

{kapak_kagit_turu}

   

Kapak Kâğıt Gramaj

:

{kapak_kagit_gramaj}

   

Kapak Kâğıdı Renk

:

{dissayfa_rengi}

   

Cilt Türü

:

{kapak_cilt_turu}

   

Genel Font

:

{font}

   

Asgari Punto

:

{punto}

         
   

7.3. Hizmet Detayları

   
   

Şair Paneli

:

Var

   

Redaksiyon Hizmeti  

:

Var

   

Son Okuma Hizmeti

:

Var

   

Mizanpaj Tasarımı 

:

Var

   

Kapak Tasarımı

:

Var

   

ISBN 

:

Var

   

Bandrol

:

Var

   

Şaire Verilecek Eser Sayısı

:

5 Adet + {extraKitapSayisi}

   

Şairin Kitap Alması Durumunda Iskonto Oranı

 

%50

   

Şaire Ödenecek Telif Oranı

:

%50

         
   

7.4. Sözleşme Tutarı

:

  Toplam KDV dahil  {toplam_odeme} TL 'dir.

         
   

7.5.Yayınevi Bilgileri

   
   

Ticari Unvan

:

Şiir Antoloji Yayınları Sümeyye Çelik

   

İşletme Türü

:

Şahıs Üzerine Kurulu İşletme

   

Vergi Dairesi/Numarası

:

Alemdağ Vergi Dairesi / 25799505192

   

Yayıncı Sertifikası

:

Kültür Bakanlığı / 28740

   

Ticaret Odası/Numarası

:

İstanbul Ticaret Odası / 880295 

   

Banka Bilgileri

:

Vakıfbank, Küçükbakkalköy Şubesi

   

Banka Hesap Adı

:

Sümeyye Çelik

   

Banka Hesap Numarası

:

Şube Kodu: 442 Hesap Numarası: 00158007310225775

   

Banka IBAN Numarası

:

TR22 0001 5001 5800 7310 2257 75

   

Telefon No

:

0 850 305 22 03 - 0 555 089 32 62

   

E-posta Adresi

:

info@siirantoloji.com

   

İnternet Sitesi

:

www.siirantoloji.com

   

İşletme Adresi

:

Çamlık Mahallesi, İkbal Caddesi, Dinç Sokak, No:25, Er Plaza İş Merkezi, K:1 D:1 PK:34774 Şerifali/Ümraniye/İstanbul

         
         
   

8. Son Hüküm

 

8 (SEKİZ)  ana maddeden oluşan işbu sözleşme {sozlesme_tarihi} tarihinde her iki tarafça okunarak 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınevinizin kitap basımı hakkındaki işleyişi nasıldır?Birkaç şiirimi göndersem inceleyerek değerlendirme yapabilir misiniz?Şiir dosyamı gönderdikten ne kadar süre sonra bana dönüş yaparsınız?Şiir kitabı değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır, her dosya kabul edilmekte midir?Şiir kitabımın baskı işlemlerine başlamak istiyorum. Süreç nasıl işleyecek?Şiir kitabımın basılması için şiirlerimi nasıl göndermem gerekir?Şiir kitabı çıkarmak için şiirlerimi göndermek istiyorum fakat şiirlerimin çalınmasından endişe ediyorum?Şiirlerimi bilgisayar ortamına aktarmadım, nasıl başvuru yapabilirim?Çıkarmayı düşündüğüm kitabımın hangi türe girdiğini bilemiyorum, ne yapmalıyım?Şiir kitabımda fotoğraf ve resimler de olsun istiyorum, ne yapmalıyım?Basılacak şiir kitabımın kaç sayfa tuttuğunu nasıl öğrenebilirim?Basılacak şiir kitabımın kapağı için aklımda bir tasarım var, bunu çizebilir misiniz?Şiir kitabımın kapağı için görsel seçimini nereden yapabilirim?Kitap kapağında benim çizdiğim veya çektiğim görseli kullanabilir miyim?Şiir kitabı çıkarırken, şiirlerimin telifi yayıenvine mi geçmiş olur?Basılacak şiir kitabın için özel ölçüler kullanabilir miyim?Yurtdışında veya İstanbul dışında yaşıyorum, sözleşmeler için Yayınevine gelmem gerekiyor mu? Kitabımın tasarımlarını ben yaptım. Yalnızca baskı hizmeti alabilir miyim?Çıkaracağım şiir kitabımda kimlikteki ismimden farklı bir isim kullanabilir miyim?
En Çok Tercih Edilen YayıneviEn Çok Dosya Gönderilen Yayınevi
0%